logo klubo logologo

  Flag

Australijos lietuvių dienos (ALD) 2014 m. gruodžio 26 - 31 d.

2014 m. gruodžio mėn. 26 - 31 dienomis mokyklėlės vaikai ir jų tėveliai dalyvavo jau 28-ąjį kartą Australijoje vykstančioje ALD šventėje. Vaikai buvo pakviesti į ALD 2014 Šventės Atidarymo koncertą, kuriam paruošė programėlę: dainelę - šokį “Du gaideliai” ir dainelę - ratelį “Klausė žvirblis čiulbuonėlis”.

                     

Video epizodai iš ALD 2014 atidarymo šventės ir Šokių dienos.

Baleto Bičiulių popietėje mergaitės vaidino drugelius, o berniukai - jų draugus. Vaikus baleto meno mokė buvusi balerina, baleto mokytoja Ramona Ratas.

                           

Evita ir Gabrielė dar šoko ir Australijos lietuvių dienų ALD 2014 Šokių šventėje, kurioje sulaukė daugybės plojimų. Šokius paruošė šventės organizatorė Kristina Rupšienė.

                     

Visi mokyklėlės vaikučiai nupiešė piešinukus gimtinės tema. Jų paveikslėliai buvo iškabinti Australijoje gyvenančių lietuvių menininkų parodoje, kuri vyko Bankstown'o bibliotekos patalpose. Nojus laimėjo II premiją vaikučių iki 6 metų tarpe ir gavo prizą.

                                    


ALD 2014 šventėje dalyvavo, šoko ir dainavo:
mokyklėlės mokiniai: Gabrielė, Olidia, Monique, Claudia, Arminas, Natas, Jogailė, Elijas, Nojus, Evita.
mamytės: Agnė, Diana, Raimonda, Jolanta, Gita, Jurgita, Laura.